Power Boost Valve

Het monteren van een PBV bij auto’s met zowel multi- als singlepoint injectie, is de ideale manier om, op een eenvoudige wijze en zonder ingrijpende modificaties, een flinke toename in vermogen te krijgen.

Een PBV zorgt ervoor, dat een auto bij het accelereren bijna 2 keer zo snel zijn benzine ingespoten krijgt, waardoor elke auto 10 tot 15% sterker wordt.

Ook, als een motor van tevoren wat gebreken in de prestaties vertoonde, zoals onregelmatig stationair lopen, lui optrekken, niet goed doortrekken, slecht reageren bij gasgeven, of deuken bij een bepaald toerental, wordt dit door het monteren van een PBV grotendeels, of zelfs geheel verholpen. Ook is een PBV een onmisbare unit, om een injectie-auto, i.c.m. met andere onderdelen, naar beduidend meer vermogen te tunen.

Wat is een PBV en wat is de werking

Elke injectie-auto heeft standaard al een benzinedrukregelaar, die bij de meeste auto’s, die tijdens het rijden, op 2 bar druk staat. Echter, als men gas geeft, zakt deze druk ca 0,4 bar, bij oudere auto’s zelf wat meer. Hierdoor krijgt een motor tijdens de acceleratie niet alleen langzamer zijn benzine ingespoten, maar, wat belangrijker is, wordt deze, door het drukverlies, ook minder goed verneveld. De PBV is ook een soort benzinedrukregelaar, maar met 2 drukmembramen. De 1e membraam kan je instellen op de druk, die nodig is voor deellast. De 2e membraam staat altijd 0.8 bar hoger dan de druk, waarop de 1e membraam is ingesteld en wordt alleen ingeschakeld als je, in één keer gas geeft, om te accelereren. Hierdoor wordt niet alleen het normale drukverlies opgevangen, maar wordt deze zelfs een stuk hoger. Door deze hogere druk krijgen de cilinders niet alleen sneller hun vulling, maar is het mengsel ook optimaler door de betere verneveling van de benzine. Het gevolg is niet alleen, dat je auto meer vermogen krijgt, maar ook veel explosiever accelereert, langer doortrekt voordat hij vlak wordt en bij hogere snelheid veel sterker op zijn gaspedaal reageert.

Kort samengevat, als je normaal optrekt of een constante snelheid rijdt, staat de PBV op de ingestelde druk. Alleen als je in één keer gas geeft, springt hij naar zijn hogere druk.
Hij werkt alleen, als jij het wilt.

Wanneer en welke toe te passen

Bij elke injectie-auto, die een benzine retourleiding heeft, kan hij toegepast worden. Als onderdeel van een motor-tuning is hij in feite ook onmisbaar, daar hij het effect van andere producten versterkt. Ongeacht of je iets aan het in- of uitlaatsysteem, ontsteking, of wat dan ook doet, het rendement neemt door een PBV toe. Toegepast bij sportnokkenassen, leveren deze ca 30 tot 40% meer vermogen, dan zonder PBV. Bij turbo-auto’s verkleint hij het turbogat aanzienlijk.

Er zijn diverse uitvoeringen van de PBV verkrijgbaar, maar in werking zijn ze gelijk. De speciale uitvoeringen hebben andere aansluitingen, of er zit een adaptor stuk bij, waardoor je de std regelaar kunt verwijderen. Deze uitvoeringen zijn een stuk duurder. Ook is het veel beter om de std regelaar te laten zitten en de PBV er achter te monteren. De PBV staat hoger in druk dan de std regelaar, zodat deze toch uitgeschakeld is, maar mocht de PBV eventueel kapot gaan, dan rij je gewoon door op je std regelaar en anders sta je stil.

Hoe moet je met een PBV rijden

Als je met een bepaalde snelheid rijdt en je geeft in één keer plankgas, duurt het altijd een paar seconden, voordat je auto echt gaat. Met een PBV doe je het anders. Als je wilt versnellen, tik je je pedaal even abrupt aan en druk dan in één vloeiende beweging je pedaal een stuk verder. Je auto accelereert dan over het gehele ingedrukte stuk. Als je het goed doet, voel je bij het intikken een ruk en je auto begint tegelijk te accelereren. De neus van je auto moet omhoog komen. Doet hij dat niet en je hebt dat rukje niet gevoeld, dan heb je dat tikje niet abrupt genoeg gedaan, of te lang gewacht met het verder indrukken van het gaspedaal. De 2e membraam met de hogere druk wordt n.l. ingeschakeld door dat tikje op het pedaal, maar als je dan te lang wacht met het verder indrukken, gaat hij weer terug naar zijn 1e membraam. Ook in één keer plankgas geven werkt niet optimaal, kost alleen maar meer benzine en de PBV wordt pas geactiveerd, als je auto echt gaat. Je houdt dus dat gat. Als je van stilstand een sprint aangaat, is dat tikje en doordrukken het moeilijkst uit te voeren. Je kan dan wat anders doen. Je geeft plankgas, neem direct even iets gas terug en trap dan het gas weer in. Door die beweging wordt de PBV geactiveerd, maar je moet dat wel zo snel mogelijk doen. Dit kan je ook doen tijdens het rijden, als je dat andere niet onder de knie krijgt. Je hebt dan wel niet het volledige rendement van de PBV.

Hoe werkt een PBV en wat zijn de voordelen

Om een auto sneller en sterker te laten accelereren, is afhankelijk van een aantal factoren. Hoe sneller een motor zijn brandstof krijgt, hoe beter deze vernevelt is en hoe vollediger hij wordt verbrandt, des te sterker en explosiever zal de acceleratie worden. In het management zitten deel-last en vol-lastvelden, de laatste worden ook wel performance-velden genoemd.
Deellast is elke snelheid, waarbij het gaspedaal niet volledig is ingedrukt. De motor krijgt dan net genoeg brandstof ingespoten om de gewenste snelheid aan te houden en dat de motor niet te warm wordt ( korte inspuittijden ). Hij rijdt dan dus zo zuinig mogelijk voor de aangehouden snelheid en de uitstoot van onverbrandde brandstof is minimaal. Je hebt dus een volledigere verbranding. Bij plankgas of te wel vollast schakelt hij over naar zijn vollastvelden (vandaar dat gat). Hij krijgt dan wel 7 tot 8 keer meer brandstof ingespoten ( langere inspuittijden ). Vaak zelfs meer door afwijking van de sensoren. Ook de uitstoot van onverbrandde brandstof neemt wel tienvoudig toe. Dus veel minder volledige verbranding. Als je dus dat tikje en doordrukken onder de knie hebt, hoef je geen plankgas meer te geven. Je accelereert dus in deellast met de korte inspuitijden en de volledigere verbranding. Je krijgt door de hogere druk maar net iets meer benzine ingespoten. Als je plankgas geeft ga je naar de vollastvelden met langere inspuittijden en met de mindere verbranding en als de 2e membraam inkomt, krijg je door de hogere druk nog meer benzine ingespoten. Het voordeel is dus, behalve de vermogenstoename, dat je auto, als je wilt versnellen direct en veel sterker reageert en als je het goed doet, veel zuiniger wordt.

Montage & Afstellen

Omdat de PBV een drukregelaar is, moet hij altijd in de benzine retourleiding gemonteerd worden. Ook moet de benzineslang, die op de ingang van de PBV wordt aangesloten, een hoge drukslang zijn.
Monteer de PBV ook daar, waar je er makkelijk bij kan om hem af te stellen. Houd hiermee rekening met de lengte van deze slang.

Montage:

  1. De benzineslang, die van de benzine- rail of std drukregelaar komt, en naar de tank teruggaat, wordt losgemaakt en aan de verticale uitgang (B) van de PBV bevestigd.
  2. Met de benodigde lengte benzineslang wordt de ingang van de PBV (A) aangesloten op de uitgang van de rail of std drukregelaar.
  3. De vacuümslang, die op de std regelaar zit, wordt doorgeknipt en daarin wordt een T-stukje geplaatst, waarop de vacuümslang naar de PBV (C) wordt aangesloten.

Afstellen:

Men kan de PBV afstellen door het chromen dopje (D) eraf te schroeven en vervolgens de contramoer (E) los te draaien. Door de stelschroef in te te draaien (met de klok mee), wordt de druk verhoogd. Door de stelschroef uit te draaien (tegen de klok in) wordt de druk verlaagd.

Als men de druk heeft afgesteld, moet de contramoer weer vastgedraaid worden.

Daar de PBV’s, af fabriek niet op dezelfde druk staan, zijn deze makkelijker en sneller af te stellen, als je er aan de andere kant een drukmeter indraait. Deze kan je weer verwijderen als je klaar bent, of ook laten zitten. Gebruik altijd goede kwaliteit slangen en slangenklemmen!!! Als je verder nog niks aan de motor hebt gedaan, begin dan met 2 bar druk. Als je al speciale bougies of een Cyclone gemonteerd hebt, begin je op 2.4 bar. Iedere keer, als je iets meer doet, aan het luchtfilter of uitlaat, moet je hem bijstellen. Ook voor de zomer- of wintertijd.