Luchtfilters & systemen

Algemeen

De toevoer van lucht is belangrijker dan men denkt. Het heeft invloed op het vermogen, verbruik, onderhoud en zelfs het slijtageproces in de motor. Als de verhouding lucht / brandstof niet goed is, is de verbranding minder. Gevolg is: minder prestatie, meer verbruik, sneller afbraak motorolie, meer roetafzetting in de motor, waardoor de verbranding nog slechter wordt.

Om een motor, getuned of ongetuned, optimaal te laten presteren, moet de aangezogen lucht aan 2 regels voldoen, n.l. :

  1. de lucht moet zo koud mogelijk zijn ( rijwind )
  2. alle, door de motor gevraagde lucht moet zo snel mogelijk beschikbaar zijn.

Daarom zijn luchtfilters & systemen belangrijk en niet alleen het filter. Bij bijna alle auto’s kan men reeds een flinke vermogenswinst krijgen, door alleen het luchtsysteem te optimaliseren. Het is n.l. niet altijd alleen het std papierfilter, wat remmend werkt, maar vaak is ook de luchtweg niet altijd optimaal. Deze luchtweg is meestal lang, bestaat uit geribbelde slangen, welke regelmatig ook nog eens 90 of meer graden bochten maken, alvorens de lucht bij het inlaatspruitstuk af te leveren. Heel deze constructie werkt niet bepaald mee, om de, door de motor, gevraagde lucht snel en gladjes aan te voeren. Ook de toevoer naar het filterhuis valt hieronder. Deze loopt soms niet alleen in de raarste bochten om rijwind aan te zuigen, maar is zelfs ook vaak te klein, vooral als je de motor wat meer vermogen geeft.

Als je alleen het std papierfilter door een sportfilter vervangt, is het aan te bevelen, om in het filterhuis een 30tal 2 mm gaatjes te boren. Zodra de toevoer niet snel genoeg of voldoende lucht kan aanleveren, kan via deze gaatjes de gevraagde lucht aangezogen worden. Deze gaatjes moeten aan die kant(en) van het filterhuis geboord worden, waar deze het minste last heeft van de warmte onder de motorkap en mogen ook niet niet veel groter zijn, daar anders hierdoor al lucht wordt aangezogen, terwijl de hoofdtoevoer nog niet aan zijn maximum zit.

Het beste is natuurlijk, vooral als je de motor tuned, om een open filter te nemen, vooral een “cold air” type en de standaard rubber / plastic slangen, daar waar mogelijk is, te vervangen door speciale, flexibele luchtslangen. Neem je een gewoon open filter, dan moet deze wel daar gemonteerd worden, waar deze koude rijwind kan aanzuigen. Doet men dat niet en er wordt hoofdzakelijk warme lucht uit het motorcompartiment aangezogen, dan kost dat vermogen, vooral als de buitentemperatuur hoog is en vervuilt de motor.

Sportfilters

Bij aanschaf van een sportfilter moet men goed opletten, wat de pk-waarde en vuil-capaciteit van het filter is.

Met pk-waarde wordt bedoeld, dat het filter in alle toerentallen meteen alle lucht doorlaat, waar de motor, met zijn pk’s en karakteristiek, omvraagt. De pk-waarde van een filter wordt primair bepaald door de luchtweerstand van het filtermateriaal en secundair door de diameter grootte van de uitgang.. Hoe lager de weerstand is en hoe groter de diameter van de uitgang, des te groter is de pk-waarde en kan het filter in omvang klein gehouden worden en toch voldoen aan de vereiste pk-waarde.
Een hoge pk-waarde beïnvloedt ook positief de acceleratiekracht van een auto in alle toerentallen, ongeacht welke brandstof deze gebruikt en of hij wel of geen turbo heeft.

Met vuil-capaciteit wordt bedoelt, de hoeveelheid stof, die het filtermateriaal kan absorberen, totdat hij niet meer voldoet aan de pk’s van de motor. De vuil-capaciteit van een filter wordt hoofdzakelijk bepaald door de samenstelling van het filtermateriaal en de wijze van luchtdoorlating. Hoe groter de vuil-capaciteit, des te langer kan men wachten met het reinigen van het filter. Topsportfilters moeten dus minimaal aan 3 eisen voldoen: een lage weerstand, een hoog filterpercentage en een groot vuilcapaciteit.