Motorkoeling

Motorkoeling

Voor elke motor is het belangrijk, dat deze op de optimale bedrijfstemperatuur blijft. De motor kan dan, zonder overdadige slijtage, zijn volle vermogen leveren.

Je zal het wel eens gemerkt hebben, dat, als je na een tijdje in een file hebt gereden en je weer gas kan geven, je auto minder soepel optrekt, om vervolgens, na een tijdje op snelheid te hebben gereden, weer soepeler op het gas reageert.
Dit heeft allemaal met de motortemperatuur te maken. Door het file rijden is er bijna geen rij-windkoeling en moet de fan het helemaal alleen doen. De motor zit dan continu op zijn maximum temperatuur of er zelfs overheen, waardoor het materiaal extra uitzet. Hierdoor ontstaat in de motor meer wrijving, wat een extra slijtage geeft.

Normaliter kan het std koelsysteem dit aan, maar als de buitentemperatuur flink hoog is, kan, vooral bij oudere auto’s, toch problemen optreden. De oorzaak is meestal, dat het olie- en koelsysteem met afzettingen verontreinigd is, zodat de circulatie voor warmte-afgifte minder snel plaatsvindt. Dit kan vaak heel eenvoudig en goedkoop opgelost worden. Door 1 of 2 keer per jaar wat additives te gebruiken, voorkom je niet alleen dit probleem, maar neemt de slijtage in de motor ook nog eens flink af.
Ook als er geen problemen zijn, maar je wilt, dat je auto lang meegaat en optimaal blijft presteren, zijn deze additives ook aan te bevelen.

Als een motor flink opgevoerd is, zowel voor Street-performance als in de racerij is het een “must”, om deze motoren op de juiste bedrijfstemperatuur te houden,daar anders, doordat ze veel zwaarder belast worden, versnelde slijtage optreedt.
Met alleen additives kan dat niet bereikt worden en dan moeten er olie-coolers, grotere radiateuren en zelfs extra fans gemonteerd worden. Hoewel dit effectief is, kost dit wel vermogen (gewicht en meer stroomafname) en vaak is er ook bijna geen ruimte voor.

Een veel betere en ook goedkopere oplossing is het monteren van een electrische waterpomp ( EWP ). Met de EWP krijg je een veel betere koeling, daar de circulatie-snelheid van de koelvloeistof dan ruim 4 keer hoger is, dan die van de std mechanische pomp en deze ook niet meer van het toerental afhankelijk is. Hierdoor kan je met kleinere coolers en radiateuren werken, wat weer in gewicht scheelt. Met een regelunit (WPC) aangesloten, kan je de EWP op een bepaalde temperatuur instellen, d.w.z., als de temperatuur oploopt, gaat de pomp sneller draaien en langzamer als de temperatuur eronder komt. Je kan dus de motor op de ideale werktemperatuur houden. Ook kan de WPC zo aangesloten worden, dat als de motor wordt afgezet, de pomp blijft doordraaien tot de ingestelde temperatuur bereikt wordt. Je voorkomt daarmee een oplopende hittepiek in de motor, die, als de cilinderkop en motorblok van verschillend materiaal ( aluminium en gietijzer ) zijn, de koppakking kan beschadigen.

De EWP wordt in 2 uitvoeringen als complete kit met diverse koppelstukken geleverd.

De EWP-80 met 80 liter / minuut
Prijs € 190,00

De EWP-110 met 110 liter / minuut
Prijs € 220,00

De Johnson booster pomp C090 heeft een capaciteit van 90 L/min.
Hij is specifiek voor kleinere motoren en heeft 38 mm aansluingen
Prijs € 299,00

Met de EWPC2 controller kunnen de pompen zo afgeregeld worden, dat ze sneller of langzamer gaan draaien, als de motor- temperatuur oploopt of daalt. Als de motor wordt afgezet, zorgt de controller ervoor, dat de pomp blijft doorlopen, totdat de temperatuur 5 graden onder de ingestelde temperatuur bereikt.    Ook kan men met deze controller de fan instellen.

Andere mogelijkheden om de motor op de juiste temperatuur te houden, zijn om een sterkere fan te monteren, of om een fan controller ( EFC ) aan te sluiten, waarmee je de fan eerder of later kan laten aanslaan. En, om helemaal zeker te zijn, dat een bepaalde temperatuur niet overschreden wordt, kan je ook nog een “overheat warning” systeem (OWS ) monteren.

Deze ventilatoren zijn van zeer goede kwaliteit en geven een grote opbrengst.

Gegevens : kogel-gelagerde en water dichte motor ; gebalanceerde bladen ; compact ; hoog rendement ; lichtgewicht ; weinig geluid.

Applicatie lijst

Prijzen op aanvraag.

Electronische Fan Controller
Met een EFC kan je het inslaan-moment zelf instellen.
Het sensor-huis kan eenvoudig in de slang gemonteerd worden, om vervolgens op de voeding en fan aangesloten te worden.Gegevens: 12 volt neg. ; relais 30 amps ;
instelbereik 70o > 120o ; sensorhuis lengte +/- 65 mm ; draadboom lengte 70 cm.Wordt als complete kit geleverd en leverbaar voor diverse slangdiameters.

EFC-M22
Deze Fan Controller kan op de radiator aangesloten worden i.p.v. in de waterslang, als op de radiator een aansluiting zit.De aansluiting is M12 x 1.5.

De overige gegevens zijn gelijk aan die van de slang aansluiting types.

De OWS sensor wordt net als een EFC in de waterslang gemonteerd. De sensor is aangesloten op een zeer heldere rode Led, welke gaat branden, als de ingestelde temperatuur wordt bereikt. Hiermee wordt je gewaarschuwd. als de motor een kritieke temperatuur bereikt. Het instelbereik is van 90o tot 120oC.

Leverbaar voor diverse slangdiameters.

Prijs & applicatielijst