Olie & additives

Motor olie

Wij werken in de autosport al ruim 20 jaar hoofdzakelijk met het merk “Bardahl”. En altijd met optimaal resultaat.

10w40-semi-5LEen goede kwaliteit motorolie is natuurlijk altijd belangrijk, vooral als je een motor gaat opvoeren. Hoe beter hij zich aan de bewegende delen hecht, bestand is tegen hogere temperaturen en drukken, des te minder zal de slijtage in de motor zijn.
Maar belangrijker is het, dat je ook de juiste type gebruikt. Je kan niet zo maar een soort olie gebruiken, dit, omdat een motor altijd ontwikkeld is op een bepaald type. Ondermeer de oliekanalen, die zich in een motor bevinden, zijn hierop gebaseerd.

Er zijn 3 hoofdsoorten olies, te weten: mineraal, half syntheet en vol syntheet. Het onderscheid ligt hoofdzakelijk in de dikte van de olie als deze warm is, maar dat is ook het meest cruciale punt. In het onderblok en cilinderkop lopen diverse oliekanalen, die ervoor zorgen, dat de olie daar komt, waar deze nodig is. Een gedeelte van de olie is nodig om te smeren en voor warmte afvloeiing, maar een ander gedeelte moet met een bepaalde druk naar o.a. hydraulische stoters en de lagers geperst worden.

Een motor, die voor mineraal gebouwd is, heeft grotere oliekanalen en vaak ook een ander type oliepomp, dan een motor, die voor half-of vol syntheet gebouwd is. Als in deze motor synthetische olie gebruikt wordt, kan door de oliepomp, als de olie op temperatuur is, geen voldoende druk opgebouwd worden. Het is zelfs mogelijk, dat, als men met plankgas door een aantal versnellingen optrekt, er luchtbellen ontstaan, waardoor vitale onderdelen fracties van seconden geen smering krijgen ( o.a. lagers ) en beschadigd worden.

Je moet altijd die type olie gebruiken, die in het serviceboekje van betreffende auto vermeld staat. Er zijn additives, die de hechting en en drukvastheid van een motorolie nog vele malen versterken.

Versnellingsbakolie

gear-75w90-semiOok deze olie is belangrijk. Vooral, omdat deze vaak vergeten wordt. Omdat de tandwielen maar voor een klein gedeelte door de olie gaan, is de hechtvastheid, druk- en hittebestendigheid bepalend voor het slijtageproces van deze tandwielen. Als het vermogen van een motor flink opgevoerd wordt en in de autosport is het dan ook een noodzaak, om een ander type olie te gebruiken. Ook gaat normale olie veel eerder schuimen, als bij hoge buitentemperaturen de auto flink belast wordt. Als dit gebeurt worden de tandwielen niet meer goed gesmeerd. Gevolg, meer wrijving , meer hitte, dus extra slijtage. Ook voor deze olie is er een additive, die de slijtage sterk vermindert.

Prijslijst