Throttle bodies

Throttle bodies of te wel gasklephuizen werden hoofdzakelijk alleen in de racerij gebruikt. Echter, de laatste jaren worden ze steeds meer toegepast bij Street tuning om, in één keer, flink aan vermogen te winnen. Het is ook de ideale basis voor diegenen, die stapsgewijs het vermogen van hun auto met 40 tot 60%, of zelfs meer, willen opvoeren, wat niet mogelijk is met het standaard inlaatspruitstuk, doordat deze niet voldoende lucht kan leveren voor een dergelijke vermogenstoename.

Door het monteren van dergelijke TB kits krijg je niet alleen een flink aantal pk’s erbij, maar vooral het koppel neemt enorm toe. Dit komt doordat de motor nu sneller en ook veel langer meer vulling kan krijgen, doordat de luchtweg aanzienlijk korter en groter is.

Dit vermogen kan je steeds verder opvoeren middels nokkenassen, cilinderkop modificaties, enzovoort. Als dit allemaal gedaan is, kun je via een hulpcomputer ( Piggy bag ) het std management optimaliseren, waarmee je weer aan pk’s en koppel wint. Wil je het maximale vermogen uit alle modificaties halen, dan moet je een programmeerbaar management ( Stand alone ) monteren. Dit kan wel tot een 15% meer vermogen, aan eindresultaat, opleveren, t.o.v. een Piggy bag.

Als je met het std management blijft werken, moet minimaal de benzinedruk aangepast worden, om wat meer brandstof te krijgen. Dit kan middels een PBV of, als dit niet voldoende is, door andere injectoren, met een grotere opbrengst, te monteren. Ook moet altijd betere bougies en bougiekabels gemonteerd worden en, indien mogelijk, een sterkere bobine.

Als je met throttle bodies werkt, kan je op 2 manieren voor de luchttoevoer zorgen. De beste manier is, om een airbox te gebruiken met hierop een aansluiting voor een luchtslang en deze naar een plek te brengen, waar het filter koude rijwind kan aanzuigen. (zie foto rechts) Bij auto’s, die een luchtmassameter hebben, is dit zelfs noodzakelijk, als het standaard management niet door een stand alone vervangen wordt.

De andere manier is om, rechtstreeks op de throttle bodies, filters te monteren. Echter, dan moet er een geïsoleerde box omheen gemaakt worden, die aan de bovenkant aansluit op een luchthapper in de motorkap. Anders wordt er te warme lucht aangezogen. (zie foto links).

Is dit niet mogelijk, dan moet je proberen de hitte onder de motorkap, zoveel mogelijk te reduceren. Dit kan je bereiken, door het uitlaatsysteem tot onder de auto met hitte-isolerende tape te omwikkelen en in de motorkap, zo dicht mogelijk bij de voorruit, een luchtontsnapper(s) te maken, waardoor de lucht onder de motorkap kan rouleren ( wegstromen ).

Throttle bodies kunnen op bijna alle type auto’s met multi point toegepast worden, als voor de betreffende motor een inlaatspruitstuk verkrijgbaar is en de ruimte in het motorcompartiment het toelaat. Dit geldt zowel voor motoren met 2, 4 of 5 kleppen per cilinder.

Voor motoren met 4 kleppen per cilinder kunnen ook MFI kits gebruikt worden. Deze kits leveren een aantal procenten meer aan vermogen, doordat de injectoren direct voor de inlaatpoorten zitten.
Bij 2 kleppen per cilinder motoren kan een MFI kit alleen toegepast worden, als bij deze de injectoren in de cilinderkop zitten en niet in het inlaatspruitstuk. Voor meer info, zie onder MFI.

Throttle bodies worden in 2 categoriën onderverdeeld, n.l. de dubbele ( Twin body ) en de enkele ( Single body ) uitvoering. Het belangrijkste verschil zit in de voetaansluiting op het inlaatspruitstuk. De Twin body heeft een ovale en de Single body een vierkante aansluiting. In het vakjargon hebben we het meestal over 2 bouts ( ovaal ) en 4 bouts ( vierkant ) aansluitingen. Dit geldt ook voor de betreffende luchtkelken.

De Twin body is weer onderverdeeld in diverse types, die verband houden met de verschillende afstanden tussen de voeten van de Weber race carburateurs, te weten de liggende DCOE, de staande IDF, IDA en DCNF. De inlaatspruitstukken voor deze Twin bodies zijn, op een enkele na, identiek aan die van de corresponderende carburateurs.

De meest gebruikte Twin body is die van het DCOE type en deze is leverbaar in 3 verschillende hoogtes, n.l. 118 mm hoog, 91 mm hoog en 30 mm hoog. Deze laatste Twin body is speciaal ontworpen voor auto’s, die weinig ruimte bieden voor dit soort aanpassingen, zoals de Golf 8 en 16v en voor Street Performance, waar men meestal ook geen zee aan ruimte onder de motorkap heeft.
Bij deze kleine Twin bodies moet men een langere luchtkelk gebruiken. Onderaan staan een aantal 30 mmTB kits afgebeeld, maar, als er genoeg ruimte wordt gemaakt, kan je ook met de grotere TB’s werken.

De laatste aanwinst op het gebied van de DCOE type Twin body is de Roller body. Deze werkt niet meer met een gasklep, maar met een soort buis, waarin het throttle-gat zit. Deze Roller body is in feite alleen voor de racerij geschikt, waar men continu met volgas rijdt. Het voordeel is dan, dat er geen gasklep meer in de luchtweg zit.