Tuning

Het opvoeren / tunen van een motor is, kort samengevat, niets anders dan zo snel en zoveel mogelijk brandstof in de juiste verhouding met lucht (zuurstof) naar binnen zien te krijgen en deze volledig te laten verbranden en de uitlaatgassen, met de juiste tegendruk, de cilinders te laten uitstromen.

oewel dit simpel klinkt is het, hoever je ook wilt gaan met het modificeren van je motor, wel de basis van elke tuning. Als dit niet in orde is, krijg je nooit het volle rendement van de tuning.

Voordat je begint, moet je ook eerst bepalen wat het einddoel van de tuning moet zijn. Zo weet je wat je hiervoor moet aanschaffen en welke aanpassingen / bewerkingen eventueel aan motor en aan de auto zelf gedaan moeten worden. Je krijgt dan ook inzicht in wat dit allemaal gaat kosten. Dit is vooral belangrijk als je in etappes je auto wilt opvoeren. Je voorkomt er mee, dat er verkeerde werkzaamheden uitgevoerd en onderdelen aangeschaft worden. Doe je dit niet, dan kan de tuning veel duurder uitvallen. Maar wat belangrijker is, is dat je dan niet het verwachte eindresultaat krijgt. Heb je je einddoel bepaald en je doet het in etappe’s, dan begin je met Fase 1.

Fase 1

Deze Fase houdt in dat je een luchtfiltersysteem, bougies en uitlaatsysteem gaat uitzoeken die voldoen aan het einddoel.

Wil je hierna niet verder gaan met een tuning, waarbij de motor open moet, dan kan je met een paar andere onderdelen deze Fase optimaliseren ( zie “Street Performance” ).

Fase 2

Fase 2 is het uitkiezen van (een) nokkenas(sen) met de juiste graden voor het beoogde doel. (Dit is belangrijk, zie nokkenassen)

Is dit het eindpunt, dan kan je qua uitlaatsysteem volstaan door een katvervanger en sportdempers te monteren, of vanaf de katvervanger een Groep N. Dit is naar eigen keuze, waar je het meeste koppel wilt hebben.

Als je verder gaat, is het noodzakelijk een Groep N uitlaatsysteem met spaghetti spruitstuk of een compleet Groep A systeem te plaatsen. Dit is afhankelijk van je einddoel. (zie sportuitlaten)


Pagina's: 1 2 3